Stowarzyszenie MAKROFON

Schron jest ściśle połączony z Pomorskim Stowarzyszeniem Muzycznym ,,makroFon”, które skupia niezależnych, ambitnych artystów młodego i starszego pokolenia.

Kilka lat po powstaniu Schronu podjęta została współpraca, zakończona swego rodzaju fuzją, z Pomorskim Towarzystwem Muzycznym „makroFon”. MakroFon powstał w 2010 roku jako mała lokalna inicjatywa, która przez lata stała się jedną z bardziej liczących się w Słupsku i województwie.

Zrealizowaliśmy szereg ważnych dla słupszczan przedsięwzięć muzyczno-kulturalnych

 • SALWA Festiwal,
 • Jesienny Przeciąg Gitarowy,
 • Przegląd Uczniowskiej Muzyki Alternatywnej
 • i inne

Sztandarową inicjatywą jednak okazał się Jesienny Przeciąg Gitarowy. Szesnaście edycji tego festiwalu, który odbywał się w Słupsku i nie tylko na stałe wpisał się w harmonogram imprez miejskich współfinansowanych przez władze miasta. W festiwalu tym wystąpiły dziesiątki znamienitych artystów kręgu muzyki gitarowej z całego świata, m.in. Jarosław Śmietana, Andreas Kapsalis, Leszek Cichoński, Pogodno, Lech Janerka, Piotr Słapa, Łukasz Kuropaczewski.

Z sukcesem zrealizowaliśmy również wiele indywidualnych koncertów, festiwali, warsztatów muzycznych. Obecnie największy nacisk kładziemy na pomoc kierowaną do dzieci i młodzieży z mniej zamożnych rodzin. Jedną z integralnych części stowarzyszenia „makroFon” jest inicjatywa lokalna „Schron Be-Pe-El Fabryka dźwięku” dzięki której mogliśmy sfinansować takie zajęcia w rzeczonym „Schronie”.

 

Nazwa pełna: POMORSKIE TOWARZYSTWO MUZYCZNE "MAKROFON"

Forma prawna: STOWARZYSZENIE

KRS: 0000350745

NIP: 8393126586

REGON: 221009560

Data rejestracji: 19 marca 2010 r.

Adres siedziby: Niedziałkowskiego 5, 76-200 Słupsk, Polska

Cel działania:

 1. Szerzenie kultury fizycznej w szeroko pojętym znaczeniu, obejmującym różnorodne style i techniki muzyczne zawsze jednak oparte o kreatywnym i nieskrępowanym intelektualnie podejściu do procesu twórczego.
 2. Badanie i odtwarzanie tradycji muzycznych różnych kultur i zjawisk muzycznych przeszłości oraz odnajdywanie dla nich miejsca we współczesności. Krzewienie i popularyzacja tradycji dziedzictwa kulturowego.
 3. Poszukiwanie wspólnych i przenikających się obszarów pomiędzy muzyką oraz pozostałymi dziedzinami twórczości kulturalnej od teatru, przez literaturę do działań plastycznych i sztuk pokrewnych.
 4. Umacnianie idei tolerancji przy zachowaniu tożsamości kulturowej.
 5. Edukacja w zakresie kultury, a w szczególności muzyki.
 6. Inspirowanie młodzieży do rozwoju osobowości poprzez kontakt z muzyką i szeroko pojetą kulturą.
 7. Tworzenie warunków i sytuacji do optymalnego rozwoju osobowości, zainteresowańi umiejętności zawodowych jego członków oraz wszystkich chcących z nim współpracować na gruncie kultury i sztuki.


Kontakt:

e-mail: kontakt@schron.org

tel: 666 016 997

 

Zobacz pełne informacje we wpisie w rejestrze KRS.

SPONSORZY SCHRONU: